top of page

WORLD TRAVELER DEAL
เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิก หรือ คืนเงิน ทุกกรณี รวมถึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเจ้าของสิทธิ์ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้

 • เมื่อซื้อดีลแล้ว ท่านจะต้องแจ้งชื่อนามสกุลของผู้ถือสิทธิ์ดีลนี้ โดยท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

 • ระยะเวลาซื้อดีล สามารถซื้อดีลได้ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป จนกว่าสิทธิ์จะหมด

 • ระยะเวลาการจองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรถลีมูซีนทั้งในและต่างประเทศ สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 - 10 มกราคม 2568

 • ระยะเวลาใช้บริการตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรถลีมูซีนทั้งในและต่างประเทศ สามารถเข้าใช้บริการได้ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2568

 • หากมีจำนวนตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และรถลีมูซีนทั้งในและต่างประเทศที่คงค้างหลังจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์นั้นอย่างครบถ้วนแล้ว ท่านไม่สามารถต่ออายุบริการ เปลี่ยน หรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี

 

 • สำหรับบริการตั๋วเครื่องบิน มีเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้:

 • ท่านจะต้องเลือกรับระหว่าง ตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นธุรกิจแบบไปและกลับจำนวน 3 ใบ สำหรับเที่ยวบินในทวีปเอเชียที่ให้บริการโดยการบินไทย หรือ ตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นธุรกิจแบบไปและกลับจำนวน 2 ใบ สำหรับเที่ยวบินอื่น ๆ ที่ให้บริการโดยสายการบินที่ร่วมรายการ

 • โปรดตรวจสอบเส้นทางบินและสายการบินที่ร่วมรายการได้ ณ Silver Voyage Club Concierge

 • สำรองบริการผ่าน Silver Voyage Club Concierge ที่เบอร์ 02-016-9975 หรือ line OA @silvervoyage ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. หรืออีเมล service@worldrewardsolutions.com

 • สำรองล่วงหน้า 45 วันก่อนเดินทาง  และสามารถทำการจองการใช้บริการได้ล่วงหน้านานสูงสุด 6 เดือน โดยสามารถสำรองการเดินทางตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 - 10 มกราคม 2568 เท่านั้น และเดินทางภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 *การใช้สิทธิ์จะถูกนับเมื่อท่านยืนยันการออกบัตรโดยสาร โดยท่านจะต้องยืนยันกลับหลังจากเจ้าหน้าที่รับจองส่ง Ticket Confirmation ตามระยะเวลาที่กำหนดใน confirmation เท่านั้น

 • บัตรโดยสารไม่สามารถใช้เดินทางได้ ในช่วงเวลาระหว่างวันที่ ดังนี้ 22 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567, และ 22 ธันวาคม 2567 - 10 มกราคม 2568 และเส้นทางปารีส ไม่สามารถออกบัตรโดยสารได้ ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2567 เนื่องจากเป็นช่วงมหกรรมกีฬาโอลิมปิก

 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นสำหรับการเดินทาง เส้นทาง กรุงเทพ(BKK)-ลอนดอน(LHR) บินตรงโดยการบินไทย หากประสงค์เดินทางช่วงเดือน ธันวาคม - มีนาคม ชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติมที่นั่งละ 25,000บาท ต่อที่นั่ง *ชำระ ณ วันที่ท่านยืนยันออกตั๋วกับบริษัท

 • เส้นทางอเมริกาและแคนาดา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกไฟล์บินให้แก่ท่าน โดยเจ้าหน้าที่จะเลือกเที่ยวบินให้ท่าน ซึ่งผู้โดยสารสามารถแจ้งวันเดินทางและสายการบินที่สามารถ +/- วันเดินทางได้ 2 วัน

 • หากท่านประสงค์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบิน ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสายการบิน ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และหากมีการเลื่อนเที่ยวบิน ท่านต้องมีวันที่เดินทางใหม่ไม่เกินวันหมดอายุที่บริษัทกำหนด

 • ประเภทบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ Class of Ticket ที่สามารถใช้สำรองการเดินทางได้ มีดังนี้: Thai Airways: Class Z, J or Royal Silk Flexi; Emirates: Class H, O, or I; Air France: Class J, C, D, or I; Swiss Airline: Class C, D, or J; Eva Air: Class D or J และ Korean Air: Class D, I or R

 • *บริษัทขอสงวนสิทธิ์การสำรองบัตรโดยสาร Class ตามที่ระบุข้างต้น โดยเลือกสำรองจากclass เริ่มต้นไปถึงclassบัตรโดยสารสูงสุดที่ระบุข้างต้น

 • ท่านสามารถสะสมคะแนนได้ โดยการสะสมคะแนนของแต่ละสายการบินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของประเภทบัตรโดยสาร หรือ Class ที่ท่านสำรอง

 • ขอบเขตการออกบัตรโดยสาร:  ท่านสามารถสำรองไฟล์ทหลักของสายการบินนั้นๆได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับสายการบินร่วม หรือ code share ได้ สงวนสิทธิ์การเลือกเที่ยวบินขาไปและขากลับต้องเป็นสายการบินเดียวกันเท่านั้น และไม่สามารถเลือกการเดินทางแบบ Multi-city ได้

 • ขอบเขตการนับเที่ยวบิน:  สามารถใช้สิทธิ์เดินทางชั้นธุรกิจของสายการบินที่ร่วมรายการได้ 2 ครั้ง เท่านั้น โดยสามารถมีผู้ติดตามเดินทาง ร่วมกับท่านเจ้าของสิทธิ์ได้ ซึ่งนับผู้ติดตามเป็นสิทธิ์ที่ 2 *คำนิยาม 1 ครั้ง เท่ากับ เที่ยวบินไป-กลับชั้นธุรกิจ (สายการบินเดียวกัน) จำนวน 1 ที่นั่ง

 • ในกรณีที่ท่านประสงค์เลือกเดินทางเพียงแค่ไฟล์ทเดียว หรือ one-way ทางบริษัทนับเป็นการใช้สิทธิ์จำนวน 1 ครั้ง

 • ในกรณีที่ท่านประสงค์ใช้คะแนนสะสมของสายการบินนั้นๆอัพเกรดไปชั้น First Class โปรดตรวจสอบเงื่อนไขอย่างละเอียดกับสายการบินด้วยตนเอง  บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาใดๆทั้งสิ้น

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์นำเสนอสายการบินสำรองในกรณีที่สายการบินหรือไฟล์ทบินที่ท่านเลือกเต็ม หรือไม่ได้อยู่ใน class ที่บริษัทกำหนด

 • บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกเงื่อนไขบางประการโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และคำพิพาทของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 • สำหรับการจองรถรับหรือส่งสนามบินในต่างประเทศ มีเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้:

 • สำรองบริการผ่าน Silver Voyage Club Concierge ที่เบอร์ 02-016-9975 หรือ line OA @silvervoyage ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. หรืออีเมล service@worldrewardsolutions.com

 • สำรองล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง โดยสามารถสำรองสิทธิ์ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2567  และเดินทางภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น

 • กรณีเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ถือว่าเป็นการ NO SHOW  ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การให้บริการครั้งนี้และถือว่าผู้ให้บริการได้ให้การบริการเรียบร้อยแล้ว

 • ประเภทรถที่ให้บริการ: ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการประเภทรถตามปลายทางของประเทศศนั้นๆ เริ่มตั้งแต่ประเภท Regular, Business หรือ MPV

 • จำนวนผู้โดยสารและกระเป๋าต่อการใช้บริการรถลีมูซีน สูงสุดไม่เกิน2-3 ท่าน และ/หรือ กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไม่เกิน 2 ใบ (ขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได ้และไม่เกินขนาด 28 นิ้ว) *จำนวนผู้โดยสารและกระเป๋าขึ้นอยู่กับประเภทรถที่ให้บริการของเมืองนั้นๆ

 • การเข้ารับจากสนามบิน - inbound flight เจ้าหน้าที่สนามบินจะรอพบท่านอยู่เป็นเวลาสูงสุด 1 ชั่วโมงหลังจากเวลาเครื่องลงจริง หากภายใน 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สนามบินไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือท่านไม่แสดงตน ตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การให้บริการครั้งนี้และถือว่าผู้ให้บริการได้ให้การบริการเรียบร้อยแล้ว *ระยะเวลาการรอขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเมืองนั้นๆ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ

 • การเข้ารับจากที่พัก - Outbound flight รถลีมูซีนจะรอผู้โดยสารอยู่สูงสุดเป็นเวลา 15 นาที นับจากเวลานัดรับ หากภายใน 15 นาทีนี้ พนักงานขับรถไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือผู้โดยสารไม่แสดงตนตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การให้บริการครั้งนี้และถือว่าผู้ให้บริการได้ให้การบริการเรียบร้อยแล้ว *ระยะเวลาการรอขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของเมืองนั้นๆ โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ

 • ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ขอเพิ่ม car seat เพิ่มขนาดรถ เพิ่มจำนวนกระเป๋าเดินทาง หรือเพิ่มจำนวนผู้โดยสาร กรุณาแจ้งจำนวนผู้โดยสารและกระเป๋าเดินทางล่วงหน้า เมื่อทำการจองการใช้บริการทุกครั้ง

 • สงวนสิทธิ์ระยะทางบริการรถลีมูซีนในแต่ละเมือง ในกรณีที่เกินระยะทาง ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้น ระยะทางที่เกินกำหนดจะถูกคำนวณเป็นราคาต่อกิโลเมตร

 • ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขว่าการให้บริการรถลีมูซีนที่สนามบินต่างประเทศเป็นการให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือคู่ค้าต่างประเทศ ประเภทรถที่ใช้เริ่มต้นจะเป็นรถซีดาน ซึ่งรูปแบบและรุ่นของรถที่ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณและรุ่นที่ว่าง ณ ช่วงวันที่ทำการจอง และ บริษัทไม่สามารถรับประกันรุ่นรถที่เฉพาะเจาะจงได้

 • บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกเงื่อนไขบางประการโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และคำพิพาทของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

 

 • สำหรับการจองรถรับหรือส่งสนามบินในกรุงเทพฯ มีเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้:

 • สำรองบริการผ่าน Silver Voyage Club Concierge ที่เบอร์ 02-016-9975 หรือ line OA @silvervoyage ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. หรืออีเมล service@worldrewardsolutions.com

 • สำรองล่วงหน้า 2 วันก่อนเดินทาง โดยสามารถสำรองสิทธิ์ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 และเดินทางภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เท่านั้น*สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีไฟล์ทบินเดินทางเท่านั้น โดยแจ้งรายละเอียดเดินทางกับเจ้าหน้าที่เมื่อสำรอง

 • กรณีเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ถือว่าเป็นการ NO SHOW ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การให้บริการครั้งนี้ ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าบริการ 50% ของจากราคาปกติ และชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงให้กับบริษัท White Glove Delivery Co., Ltd.

 • สงวนสิทธิ์การใช้สำหรับท่านเจ้าของสิทธิ์เท่านั้น ไม่สามารถมอบ หรือโอนสิทธิ์นี้ให้แก่ผู้อื่นได้ หรือในการใช้บริการจำเป็นต้องมีเจ้าของสิทธิ์เดินทางด้วยเท่านั้น โปรดแสดงบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต (ตัวจริง)ให้เจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ หากผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ ท่านจะต้องชำระค่าบริการที่เกิดขึ้นตามจริงแก่บริษัทฯ หรือผู้ให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ

 • การกำหนดจุดรับ หรือส่ง : หลังจากลงทะเบียน ท่านสามารถกำหนดสถานที่ได้สูงสุด 3 สถานที่ ตลอดอายุสมาชิก (1 สถานที่ / ครั้ง) เท่านั้น หากทางบริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบและพบว่ามีจุดหมายปลายทางอื่นๆ เกินกว่าที่กำหนด จะมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ที่ 1,500 บาท

 • ประเภทรถที่ให้บริการ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้บริการประเภท ประเภท Executive Van ซึ่งประกอบด้วย Hyundai H1 หรือ Toyota Majesty

 • ขอบเขตการให้บริการ : บริการรับ-ส่งระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เท่านั้น ประเภทรถ Exeutive Van รองรับผู้โดยสารไม่เกิน 5 ท่าน และกระเป๋าเดินทางสูงสุดไม่เกิน 5 ใบ (ใบละขนาดไม่เกิน 28 นิ้ว)

 • การเข้ารับจากสนามบิน - inbound flight เจ้าหน้าที่สนามบินจะรอพบท่านอยู่เป็นเวลาสูงสุด 2 ชั่วโมงหลังจากเวลาเครื่องลงจริง หากภายใน 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่สนามบินไม่สามารถติดต่อท่านได้หรือท่านไม่แสดงตน ตามที่นัดหมายไว้ (No-Show) ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การให้บริการครั้งนี้และถือว่าผู้ให้บริการได้ให้การบริการเรียบร้อยแล้ว จุดรอรับที่สนามบิน - เจ้าหน้าที่จะรอรับผู้โดยสารที่ “จุดนัดพบ” เท่านั้นเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนัดหมายและให้เป็นไปตามกฏของการท่าอากาศยาน ไม่สามารถเปลี่ยนจุดนัดพบได้ “จุดนัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ” อาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประตู 3-4 “จุดนัดพบสนามบินดอนเมือง” อาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินระหว่างประเทศ จุดนับพบชั้น 1 ประตู หรืออาคารผู้โดยสารขาเข้าเที่ยวบินในประเทศ จุดนัดพบชั้น 1 ประตู 11

 • การเข้ารับจากที่พัก - Outbound flight พนักงานขับรถจะรอที่สถานที่นัดหมายเป็นเวลา 30 นาที โดยเริ่มนับจากเวลานัดรับ หากพนักงานรอเกิน 30 นาที จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราที่กำหนด โดยเริ่มนับจากนาทีที่ 31 และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดความล่าช้าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่พบผู้โดยสารและไม่สามารถติดต่อได้ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปล่อยรถ และจะถือว่าท่านได้ใช้สิทธิ์ครบถ้วนแล้ว

 • ท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่ขอเพิ่มจำนวนกระเป๋าเดินทาง หรือเพิ่มจำนวนผู้โดยสาร กรุณาแจ้งจำนวนผู้โดยสารและกระเป้าเดินทางล่วงหน้า เมื่อทำการจองการใช้บริการทุกครั้ง

 • กรณีมีความประสงค์ให้รอรับเกินจากเวลาที่กำหนดไว้ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท/ชั่วโมง โดยท่านต้องแจ้งความประสงค์ก่อนถึงเวลาที่กำหนดอย่างน้อย 15 นาที และชำระค่าใช้จ่ายโดยตรงให้กับบริษัท White Glove Delivery Co., Ltd.

 • กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถจัดรถเข้ารับได้ตามกำหนดเวลาอันมีสาเหตุมาจากการเกิดอุบัติเหตุ, การจราจรหนาแน่น, การปิดถนน, น้ำท่วม หรือการก่อการร้าย จะทำการจัดรถเข้ารับทดแทนในเวลาที่ได้ทำการจอง โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบทันที

 • บริษัทฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้กับผู้ให้บริการ

 

 • สำหรับการสำรองห้องพักโรงแรม มีเงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติมดังนี้:

 • สำหรับสิทธิ์สำรองห้องพักพร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน ท่านต้องเลือกระหว่าง "เลือกห้องพักระดับ 4 ดาว จำนวน 10 คืน" หรือ "เลือกห้องพักระดับ 5 ดาว จำนวน 5 คืน" โดยสามารถเลือกพักแยก หรือพักติดต่อกันได้ และสงวนสิทธิ์สำหรับชื่อที่สำรองเข้าพักต้องเป็นเจ้าของสิทธิ์เท่านั้น กรณีมีผู้เข้าพักเพิ่มเติมกรุณาตรวจสอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่เมื่อสำรองบริการ

 • สำรองบริการผ่าน Silver Voyage Club Concierge ที่เบอร์ 02-016-9975 หรือ line OA @silvervoyage ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น. หรืออีเมล service@worldrewardsolutions.com

 • สำรองล่วงหน้า 14 วันก่อนเข้าพัก โดยสามารถสำรองสิทธิ์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567  และเข้าพักภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เท่านั้น

 • กรณีเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ถือว่าเป็นการ NO SHOW  ท่านจะถูกตัดสิทธิ์การให้บริการครั้งนี้และถือว่าผู้ให้บริการได้ให้การบริการเรียบร้อยแล้ว

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดการจองสำหรับการเข้าพัก ช่วงวันดังนี้ 22 ธันวาคม 2566 - 10 มกราคม 2567, 19 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2567, 22 ธันวาคม 2567 - 10 มกราคม 2568 และสงวนสิทธิ์การเข้าพักช่วงวันหยุดประจำเทศกาลของเมืองนั้นๆ รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ระดับโลก การแข่งกีฬาโอลิมปิค Paris 2024 เป็นต้น โดยทางเจ้าหน้าที่ Silver Voyage Club Concierge จะแจ้งผลการจองให้ท่านทราบภายใน 48 ช.ม. หลังจากได้รับแจ้งการจองจากท่าน

 • ห้องพักที่ให้บริการเป็นห้องพักสำหรับ 2 ท่านรวมอาหารเช้าแล้วเท่านั้น ไม่รวมค่าภาษีท้องถิ่น (city tax) ที่ท่านสามารถชำระโดยตรงกับทางโรงแรมได้เมื่อเข้าเช็คอิน

 • กรณีมีค่าส่วนต่างเกิดขึ้น นอกเหนือจากรายการที่มอบให้ เช่น ค่า early check-in, Late check-out, ค่าสปา หรือ ค่า room service และค่าภาษีท้องถิ่น ที่โรงแรมอาจจะเรียกเก็บท่าน ณ วันเข้าพัก ท่านต้องเป็นผู้ชำระโดยตรงกับทางโรงแรม

 • การใช้คะแนนสะสมสมาชิกของโรงแรม:  ขึ้นอยู่กับการสำรอง ณ ห้่องพัก +แต่ไม่สามารถใช้แลกคะแนน หรือนำคะแนนมารวมเพื่อทำการอัพเกรดได้ หากท่านประสงค์ใช้คะแนนอัพเกรดห้องพัก ท่านต้องติดต่อโรงแรมโดยตรง

 • การยืนยันการจองทั้งหมด และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ให้บริการ และนโยบายการยกเลิกของโรงแรม หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นบริษัทจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานให้ท่านเพื่อแจ้งข้อกำหนดให้ทราบเท่านั้น

 • บริษัทมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกเงื่อนไขบางประการโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และคำพิพาทของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

bottom of page