top of page

สุดยอดไทยดีไซเนอร์ - คุณใจ๋ จาก Qualy

พูดคุยกับ ใจ๋–ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ นักออกแบบและ เจ้าของแบรนด์ Qualy เครื่องใช้ดีไซน์ดีที่เป็นมิตรต่อ ผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม“สินค้ารักษ์โลก ไม่จำเป็นต้องหน้าตาเหมือนวันสิ้นโลกเสมอไป” ธีรชัยให้คำนิยามสินค้าของ Qualy ที่รูปร่างหน้าตาอันดีต่อใจนี้ นอกจากจะช่วยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ใช้แล้ว ยังเป็นจุด ยุทธศาสตร์ในเรื่องความคลาสสิคเหนือเทรนด์แฟชั่นให้สินค้า อยู่กับเราไปได้นานๆ ไม่รู้เบื่อหลังจากจบการศึกษาด้านศิลปะอุตสาหกรรมจากสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ธีรชัยได้เข้ามาสานต่อธุรกิจโรงงานผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของครอบครัว ไปพร้อมๆ กับการก่อตั้งแบรนด์ของตัวเองแยกออกมาภายใต้ชื่อ ว่า Qualy เพื่อสานต่อเจตนารมณ์และความชอบในเส้นทางนัก ออกแบบ แม้เทรนด์รักษ์โลกจะยังไม่แพร่หลายมากนัก Qualy อาศัยการดีไซน์เข้ามาช่วยดึงดูดผู้ˇบริโภคดังคำที่ดีไซเนอร์รายนี้ได้กล่าวไว้ว่า “สินค้าของเราต้องขายได้ก่อนที่คนจะรู้ “ว่าใช้แล้ว มันรักษ์โลก” โดย “พลาสติก” คือสิ่งที่ธีรชัยและครอบครัวคุ้น ชินดี จากการทำโรงงาน OEM มานานหลายสิบปี การทำให้ พลาสติกพ้นมลทินจากการถูกตราหน้าว่าเป็น ศัตรูตัวร้ายของสิ่งแวดล้อมอาศัยความทุ่มเทในการทำความเข้าใจกับตัววัสดุ นำจุดเด่นด้านความทนทานของพลาสติก มาทำให้สินค้าเครื่องใช้ทุกชิ้นของ Qualy มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน การเลือกใช้ประเภทของพลาสติก พ่วงการออกแบบที่สามารถให้ผู้ใช้สามารถส่งสินค้าซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้เป็นต้นแม้จะใช้เวลากว่า 10 ปี Qualy ก็สามารถเข้าไปครองใจกลุ่มลูกค้า และสร้างชื่อเสียงในวงการการออกแบบโลกได้อย่างภาคภูมิ ทางแบรนด์ปลดล็อกตัวเองครั้งใหญ่ด้วยการประกาศเลือกใช้ Recycled Plastic ในกระบวนการผลิตสินค้าทุกชิ้นในปีพ.ศ. 2561 เป็นต้นไปทั้งยังร่วมมือกับหลายภาคธุรกิจและมูลนิธิใน การนำเศษขยะหรือพลาสติกที่ใช้แล้ว มาแปรรูปเป็นวัสดุก่อนจะนำมาผลิตเป็นเครื่องใช้นานาชนิดที่เราได้เห็นกัน อาทิ โครงการ Net Free Sea ที่ร่วมมือกับมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม(EFJ) ในการซื้อซากแหอวนจากชุมชนชายฝั่งของ ไทย มาทำเป็น Upcycled Products เป็นต้น ใดๆ ล้วนมาจาก ทรรศนะและการมองผู้คนและสังคมโดยรอบเชิงถ้อยทีถ้อยอาศัย ดังที่ธีรชัยกล่าวไว้ว่า “เราไม่อยากเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเอา เปรียบโลก เราไม่อยากแค่ขายสินค้าแล้วได้กำไรแล้วจบกัน มันไม่ใช่สิ่งที่เรารู้สึกโอเค” และความงามของทุกผลิตภัณฑ์ของ Qualy แท้จริงยังหยั่งรากลึกถึงแก่นใน ที่มุ่งสร้างการ เปลี่ยนแปลงของโลกผ่านกระบวนการ


เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ https://qualydesign.com/


Kommentare


bottom of page